Instal·lació de gespa artificial

JARDÍ VERD TOT L’ANY

La gespa artificial és una solució ideal pel poc manteniment que implica i el baix consum d’aigua que requereix. A més, mostra un bon aspecte al llarg de l’any i no s’ha de segar; d’aquesta manera es manté el jardí verd tot l’any.

La instal·lació de gespa artificial segueix aquests passos:

Anivellació i compactació del terreny, buscant un bon drenatge.

Col·locació de la gespa artificial.

Encolat, grapat, aportació d’arenes silícies i pentinat de la gespa artificial.

Com mantenir la gespa artificial en bones condicions?

Regar-la de tant en tant la gespa, per ajudar que el pèl s’aixequi.
Pentinar-la un parell de cops l’any per tal de mantenir-la amb un aspecte visual òptim.