Il·luminació

La llum és bàsica a l’hora d’ambientar un espai tant exterior com interior.

Light Pro, és una aposta segura per a professionals. Il·luminació exterior de 12 volts, ràpida i fàcil d’instal·lar.

TORNAR