Moltes plantes d’interior, a més a més de ser un perfecte element decoratiu, són purificadors i ens ajuden a mantenir l’ambient de casa net i pur. En vols conèixer cinc?

Heura (Hedera helix): és molt efectiva a l’hora de filtrar l’aire i molt fàcil de cuidar. Absorbeix el formaldehid, un element utilitzat en plàstics i que pot provenir de l’aglomerat o el fum del tabac. També remou els al·lèrgens de l’aire i la floridura, motiu pel qual es recomana en persones asmàtiques.

Potus (Epipremnum aureum): com l’heura, ajuda a eliminar el formaldehid. També elimina el xilè i també el benzè, elements provinents de tintes, olis, gomes, pintures i plàstics. Necessita ambients frescs i amb poca exposició a la llum solar.

Espatifil·li (Spathiphyllum Wallasii): és una planta ideal per posar en banys o en espais destinats al rentat de roba ja que remou les espores de floridura. També elimina el formaldehid, el benzè, el xilè, el monòxid de carboni de combustions i el tricloroetilè, provinent de pintures, vernissos i tintes d’impressió. Cuidar-la és fàcil ja que no necessita ni gaire aigua ni gaire llum solar, només cal controlar que tingui les fulles netes i lliures de pols.

Llengua de tigre (Sansevieria): absorbeix el diòxid de carboni de l’aire durant el dia i a la nit allibera oxigen (al revés que moltes plantes). També filtra les toxines del paper higiènic i dels productes d’higiene personal. Elimina el benzè, el xilè, el toluè provinent del tabac, combustibles, dissolvents i resines, el tricloroetilè i el formaldehid. No necessita gaire llum i tampoc requereix un reg freqüent, de manera que és una planta molt resistent.

Arbre de Cautxú (Ficus elastica): remou toxines i contaminants i també elimina el formaldehid. Un altre dels seus beneficis és que manté un bon nivell d’humitat gràcies a la transpiració de les seves grans fulles. Pot viure amb poca llum i amb temperatures baixes, però no tolera els canvis bruscs.