Els cactus i les crasses pertanyen tots dos a la família de les suculentes. Són plantes molt comunes a cases i llocs de treball ja que són fàcils de cuidar, necessiten un manteniment molt baix i poden créixer pràcticament a qualsevol lloc (interior o exterior).

Són plantes senzilles però de gran bellesa, amb flors atractives i formes originals, motiu pel qual són una de les plantes a qui més gent captiven.

Com cuidar-les?

Reg: necessiten molt poca aigua ja que poden absorbir la humitat de l’ambient i retenir-la en les seves fulles i arrels. Durant l’estiu n’hi haurà prou amb un reg per setmana mentre que a l’hivern podem reduir el reg a una vegada cada 15 dies. A més a més, cal que tinguin un bon drenatge per poder eliminar l’excés d’aigua.

Llum: necessiten molta llum però la majoria no toleren el sol directe.