En els mesos de febrer i març és una bona època per combatre la plaga de la processionària ja que és quan els ous eclosionen. Primer però, coneixem les seves característiques.

Que es la processionària, “del pi” ?

La processionària del pi (Thaumetopea pityocampa Schiff.) es un lepidòpter que afecta als pins i cedres, alimentant-se de les parts més tendres, és a dir de les acícules (fulles) i també a les persones i animals produint-les hi urticària i greus afeccions al·lèrgiques.

Aquesta espècie passa al llarg de la seva vida per 4 fases: ou, eruga, crisàlide i papallona, essent la fase d’eruga la de major duració. La coneixem principalment en la seva fase d’eruga, que es caracteritza per desplaçar-se en grup i de forma alineada, com en processó.

Les zones on es localitzen son espais de caràcter públic associats al esbarjo del medi natural com àrees recreatives, finques públiques, refugis, parcs i altres espais naturals. L’objectiu de tractar aquestes zones es eliminar la processionària, evitant que les erugues puguin afectar a persones i animals produint urticària i afeccions al·lèrgiques.

Per combatre aquesta plaga és necessari conèixer el seu cicle biològic:

  • Cap a finals d’estiu la papallona de la processionària pon els ous a les acícules dels pins. Al cap d’un mes, neixen les erugues, que s’agrupen en les bosses característiques. En aquesta fase larvària s’alimenten activament i poden acabar-se completament totes les acícules. Aleshores, les colònies baixen al terra per buscar altres pins d’on poder-se alimentar.
  • Amb l’arribada de la primavera les erugues baixen dels pins i es dirigeixen en processó al terra per enterrar-se i començar la fase de crisàlide per transformar-se en papallona nocturna.
  • A mitjans o finals d’estiu les papallones surten del terra i ponen els ous a les acícules del pi, de manera que torna a començar el cicle.

Sistemes per combatre la processionària:

  • Eliminar les bosses tallant-les una a una (menys les que estiguin situades en les guies terminals de l’arbre) o trencant-les. Cal vigilar amb l’alta urticàcia que poden provocar. Cal tallar amb protecció ocular i dèrmica
  • Eliminar les erugues quan baixen de l’arbre col.locant una trampa Massó amb format bossa per capturar les que baixen de la copa del pi i aixi evitar d’anys. Ideal per fer en l’època febrer-març, ja que és quan solen desplaçar-se en major mesura.
  • Buscar les zones d’enterrament de les crisàlides i eliminar-les.
  • A l’estiu: trampes de feromones per capturar els mascles, de manera que s’alteri el cicle de reproducció.
  • Introduir depredadors naturals sempre que no siguin un perill per a altres espècies.
  • Setembre – octubre: Tractaments químics amb fumigació o amb insecticides de MassóO bé tractaments per injecció, aquests segons son per realitzar per empreses professionals.
  • Tractament d’endoteràpia: Aquests tractaments només serveixen a l’inici de la tardor i és necessari tenir el carnet oficial. *Per a més informació consulteu amb els nostres professionals del Garden*

Generalment, els arbres afectats no moren, sinó que queden afectats per defoliació, que els pot deixar fortament debilitats i facilitar l’atac per part d’altres enemics. Un cop eliminada la plaga, l’arbre s’anirà regenerant amb el temps.