Molt sovint s’entra en el debat de si les plantes són éssers conscients o intel·ligents, una resposta que varia segons el que cadascú entén com a tenir consciència, ja que aquestes, no compten amb cervell o sistema nerviós. Però la realitat és que les plantes són éssers intel·ligents, conscients i socials, que tenen la capacitat de percebre’s a elles mateixes i al seu entorn i fins i tot comunicar-se les unes amb les altres.

La seva intel·ligència és molt més primitiva que la nostra, la capacitat de raonar és quelcom que ens defineix com éssers humans, deixant enrere el més mecànic i selvàtic. Així i tot, les plantes continuen tenint la capacitat de resoldre problemes, comunicar-se entre elles i respondre als estímuls de l’entorn.

De la mateixa manera que el nostre cos quan agafem la grip, les plantes també tenen un sistema de defensa intrínsec que funciona automàticament, són capaces de generar substàncies químiques per defensar-se quan una plaga els ataca. Indistintament, tenen la capacitat de regenerar el seu cos de manera automàtica, com quan la nostra pell s’esguerra.

Diuen que les arrels són el cap de la planta i com a mesura de protecció estan enfonsades dintre del sòl, les arrels són les encarregades de buscar els nutrients necessaris per al seu creixement i supervivència. Aquestes detecten l’aigua a quilòmetres, a més de possibles obstacles que es puguin trobar sota terra, de manera que puguin créixer i desenvolupar-se fent camí cap al lloc més adient. Entre altres capacitats també poden reconèixer la seva espècie, i com a instint primitiu, actuen cedint espai per vetllar per la seva reproducció. De la mateixa manera que la tija sota terra, les fulles i arrels es mouen conscientment per arribar a tenir una millor llum i assegurar la seva supervivència.

Aquest sentit de comunitat va una mica més enllà, ja que es comuniquen amb altres plantes de la seva espècie els perills que es troben als voltants mitjançant senyals químics i electròniques, i amb aquestes mateixes senyals poden detectar i atraure a animals pol·linitzadors, part essencial de la seva reproducció.

Estudis han confirmat que les plantes tenen sensibilitat per la música, la perceben i reaccionen a ella en el seu creixement i vitalitat, així com la música rock les panseix, la música clàssica millora el seu creixement.

Com bé deia Charles Darwin, “No és la més forta de les espècies la que sobreviu, tampoc és la més intel·ligent. És aquella que és més adaptable al canvi”, i les plantes porten generant vida des de l’inici dels temps, han passat per multitud d’èpoques mirant i acompanyant el seu voltant contemplatives i serenes.