Preparem-nos per un estiu llarg!

Tots som plenament conscients de la situació precària de les nostres reserves hídriques i de les mesures que, entre tots, hem de prendre per a l’estalvi de l’aigua.

 

Des de Cal Tino Garden us proposem una sèrie de PRODUCTES per ESTALVIAR AIGUA i així poder mantenir les plantes en perfectes condicions i alhora respectar les restriccions.

Hem de tenir en compte que hi ha estudis que demostren que degut a un mal reg, es perd el 70% de l’aigua.

 

A continuació, us presentem alguna solució:

1-SOLUCIÓ MICORRIZES I OSMOPROTECTORS: les micorrizes són fongs que coexisteixen amb les arrels de les plantes, que les ajuden a AUGMENTAR DE TAMANY, a tenir  major capacitat d’absorció de nutrients i humitat, a crèixer cap al subsol i a desenvolupar més resistència a l’estrès per deshidratació. La ‘prolina’ és un exemple d’osmoprotector natural que les plantes desenvolupen quan hi ha un estrés hídric i que les ajuda a adaptar-se a aquestes condicions extremes.

 

2- SOLUCIÓ “OLLES”: Aquest és un sistema de reg antic i molt senzill que consisteix en enterrar les “olles” de fang al terra al costat de les arrels. D’aquesta manera, s’omplen d’aigua que es va filtrant poc a poc al terra i allà les arrels de les plantes hi troben un ABASTIMENT CONTINU D’AIGUA.

 

3- SOLUCIÓ ESMENES I SUBSTRATS: Hi ha diverses ESMENES QUE RETENEN L’AIGUA

a la terra i ajuden a les plantes a sobreviure en època de sequera. Per exemple, la matèria orgànica ajuda a retenir més l’aigua. D’altra banda, l’humus de cuc de terra, la vermiculita i la torba negra són altres components que també podeu oferir als vostres clients per ajudar a mantenir la humitat del terreny i ajudar les plantes a sobreviure en millors condicions.

 

4- SOLUCIÓ ENCOIXINAT: Per protegir les arrels de la calor, la millor solució és encoixinar el terra dels testos i dels parterres amb articles com escorça de pi, pedra volcànica, estelles de fusta o palla. D’aquesta manera, d’una banda, es redueix l’evaporació de l’aigua i, de l’altra, disminueix fins a un 40% la necessitat de reg.

 

5- SOLUCIÓ REG PER DEGOTEIG: El sistema de reg per degoteig, a part d’estalviar aigua, fa que la planta l’absorbeixi de manera molt més eficient i que hi hagi menys pèrdua per evaporació.

Tubs i reg gota a gota, conjuntament amb els programadors (que no temporitzadors), fan que aquest sistema sigui el més eficient per mantenir les plantes i arbres en bon estat.

 

6- SOLUCIÓ PLANTES SOSTENIBLES: Una altra opció per estalviar aigua és oferir als vostres clients plantes amb menys necessitats hídriques per al jardí, com sàlvies, lantanes, dipladènies…mQuant a les cobertes vegetals de prats i jardins, hi ha llavors de  diverses varietats de gespa resistents a la falta d’aigua, com: cynodon, zoysia japonica, paspalum o Kikuyo